Sång & Tal mm.

Introduktionsworkshop Complete Vocal Technique!

Lördagen den 11 november 2017

Tre timmars teori varvad med praktiska övningar + masterclass, start kl. 10.00

Du får baskunskaper i hur du kan lära dig att sjunga på ett hälsosamt sätt och med mer volym, uthållighet, större omfång och variation i klangfärg och ljud. Jessica kommer att ge dig insikt i röstens anatomi, hur stödet fungerar, vilka funktioner och effekter rösten har, hur du kan ändra klangfärg och på så sätt producera de ljud du själv väljer, både i sång och tal.

Efteråt finns möjlighet till 20-minuters masterclass, dvs en sånglektion inför gruppen.

Pris: 750 SEK inkl moms, 600 SEK för studenter
Pris Masterclass: 200 SEK

Intro workshop Complete Vocal Technique!

Saturday, November 11th 2017

A three hour class filled with theory and practical exercises + master class, start 10 pm

You will acquire basic knowledge about how you can sing in a healthy way and with more volume, stamina, a bigger range and variation in sound colour and sound quality. Jessica will provide you with insight in the anatomy of the voice, how the support works, which modes and effects there can be made with the voice, how you can change your sound color and produce the sounds of you own choice, both in song and in speech.

Afterwards there is the possibility of taking a 20 minute master class, meaning a singing lesson in front of the group.

Price: 750 SEK after VAT, 600 SEK for students
Price master class: 200 SEK

Workshop Effects

Tisdagen den 5 december 2017

Kl. 18.30 - 20.30

En interaktiv workshop där Jessica berättar hur de olika effekterna som distorsion, creak, creaking, rattle, growl och grunt, skrik, olika vibraton och ornamentation produceras och du får praktiska tillvägagångssätt för att kunna uppnå det själv på ett akkurat och konsekvent sätt.
Jessica kommer att visa anatomin och lära ut de grundläggande färdigheter som gör effekterna möjlig i detalj. I grupp kommer vi att experimentera med dem.
Du kommer att få kunskap om hur du ska lyssna för att avgöra vilka effekter som görs av olika sångare samt hur du kan göra dem själv.

Ta med dig en egenvald fras från en sång till worskhopen där en effekt används, så att Jessica kan jobba med dig enskilt för att effektivt kunna utföra dessa tekniker.

Pris: 500:- inkl moms, 400:- för studenter

Workshop Interpretation

Måndagen den 20 november 2017

Kl. 18.30-20.30

Jessica lär dig mer om hur du kan förbättra ditt berättande när du sjunger eller talar. Du kommer att få lära dig en modell som gör att du kan uttrycka en karaktär på ett effektivt sätt.
Du kommer också att lära dig hur du sätter dig in i texter och använder dem för att kommunicera med publiken, närmar dig dem som om de är dialoger. Du får större förståelse för hur man tolkar sånger, förstå på ett djupare plan hur nära besläktade sång och skådespel är varandra samt utveckla enkla tekniker för att framföra dem med utstrålning.

Förbered en egenvald sång till workshopen, så att Jessica kan jobba med dig för att effektivt kunna uttrycka budskapet i din sång. Songwriters får gärna ta med sig en egen låt som vi kan jobba med för att tänja på gränserna i sitt konstnärskap.

Pris: 500:- inkl moms, 400:- för studenter

Workshop Interpretation

Monday November 20th 2017

6.30 pm - 8.30 pm

Jessica will teach you more about how to enhance your story telling when you sing or speak. You will be taught a model that will make you express a character in an effective way. You will learn how to focus on the meaning behind lyrics and how they are communicated, approaching songs as if they were dialogues. You will acquire greater knowledge on how to access interpretation, deepen your understanding of the close relationship between acting and singing, as well as deploy simple techniques to perform them with charisma.

Prepare a song of your own choice to the workshop, so that Jessica will be able to work with you and teach you how to effectively express the message in your song. We encourage singer/songwriters to bring in original material to push the boundaries of their artistry.

Price: SEK 500 after VAT, SEK 400 for students

Kvällskurs Vocal Technique 1

6 Onsdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start den 10 januari 2018

Per tillfälle 1,5 timmes teori varvad med praktiska övningar och sångcoaching

Jessica kommer att ge dig större kunskap om röstens funktion, stöd, funktionerna Neutral, Curbing, Overdrive och Edge, klangfärg, effekter och mikrofonteknik. Du kommer att få personlig coaching som gör det lättare, effektivare och ännu roligare att använda din röst, så att du känner att du får mer kontroll och kan låta så som du själv vill.

Kurs i gruppform är trygg, mysig samt stimulerande och det är motiverande att uppmuntras av andra medan du provar olika uttryck i de sånger du själv väljer.

Max. antal platser: 8 pers
Pris: 1750:-, 1400:- (20% rabatt) för studenter
Plats: Linköping, hemma hos Jessica i Ryd

Evening class Vocal Technique 1

6 Wednesdays 6.30-8 pm, starting January 10th 2018

Every evening 1,5 hours of theory mixed with practical exercises and vocal coaching

Jessica will give you greater knowledge about the anatomy of the voice, support, the Complete Vocal Technique modes Neutral, Curbing, Overdrive and Edge, sound color, effects and microphone technique. You will receive personal coaching that will make it easier, more effective and fun to use your voice, so that you will have more control over it and can improve your overall technique. What else is possible?

The group setting creates a safe, cosy and stimulating environment and it is motivating to be cheered on by others while you are trying out the different ways of expression in the songs of your own choice.

Max. amount of participants: 8 pers
Price: SEK 1750, SEK 1400 (20% discount) for students
Place: Linköping, in Jessica's home in Ryd

Kvällskurs Vocal Technique 2

6 Onsdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start den 15 november 2017

Per tillfälle 1,5 timmes teori varvad med praktiska övningar och sångcoaching

Denna kurs är en fortsättning på Vocal Technique 1 och här kommer du att lära dig fler detaljer inom de fyra funktionerna, hur du jobbar med klangfärg, stöd, dynamik, register och intonation. Du kommer även här att få personlig coaching som gör det lättare, effektivare och ännu roligare att använda din röst, så att du känner att du får mer kontroll och kan låta så som du själv vill.

Kurs i gruppform är trygg, mysig samt stimulerande och motiverande att uppmuntras av andra medan du provar olika uttryck i de sånger du själv väljer.

Du ska antingen ha gått Vocal Technique 1 eller utvärderas av Jessica för att få en plats

Max. antal platser: 8 pers
Pris: 1750:-, 1400:- (20% rabatt) för studenter
Plats: Linköping, hemma hos Jessica i Ryd

Företagspresentationer for tränare: Workshop Vocal Training

en timmes teori om röstergonomi + träningspass med coaching

Deltagaren får veta hur rösten fungerar, vilka muskler som är aktiva när rösten används, hur den håller hela arbetspasset, hur budskapet levereras klart och tydligt till alla i lokalen, mm. I träningspasset som följer kan alla prova på olika röstfunktioner i hands-on övningar i helgrupp, små grupper och/eller en och en. Tid, plats och innehåll bestämmer du!

Sånglektioner

Du kan få lektioner ensam eller med en kompis. Du bestämmer själv vad du vill sjunga, därför att det är viktigt att du är så motiverad som möjligt.
Ta med bakgrundsmusik, noter, ackord och/eller text. Det finns backing tracks, gitarr och piano.

Jag kan hjälpa dig med sångteknik, röstteknik, uttryck, rytm, sång i studio eller framträdanden, hur du tar hand om din röst, mm.

Logopedi och sång i ett

Vissa kommer till en sånglärare och där visar det sig att de behöver specialisthjälp av logoped för att deras sätt att använda rösten är avvikande. Om du behöver denna hjälp kan du stanna hos mig och få hjälp direkt. Jag är logoped och vet allt om röststörningar, avvikande beteende och hur du kan använda rätt teknik som är hälsosam för din röst!

Boka?

Skicka ett mail till info@sangotal.se eller fyll i formuläret här

Skriv gärna ditt eller ditt barns namn, ålder, adress och telefonnummer. Skriv även vad du vill lära dig, vad och hur du skulle vilja sjunga och vilken bakgrund i musiken du har. Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor!

Priser sånglektioner
Enskilda sånglektioner vuxna/Private singing lessons adults

(45 minuter)
1 lektion/lesson:                                                           700 SEK
5 lektioner/lessons:                                                       3250 SEK
10 lektioner/lessons:                                                     6000 SEK

Enskilda sånglektioner barn (tom 15 år)/Private singing lessons children (upp till age 15)

(30 minuter)
1 lektion/lesson:                                                           350 SEK
5 lektioner/lessons:                                                       1700 SEK
10 lektioner/lessons:                                                     3250 SEK

Sånglektion i grupp = min. 2 personer/ group singing lessons = min 2 persons

(30 minuter per person)
1 lektion/lesson:                                                           450 SEK/person
5 lektioner/lessons:                                                      2125 SEK/person
10 lektioner/lessons:                                                    4000 SEK/person

* Alla lektioner betalas i förväg.
* Vid återbud kortare än 24 timmar innan avtalad sånglektion debiteras en avgift på 200:-
* Vid utebliven lektion beräknas hela beloppet.
* 5 lektioner används inom 6 månader och 10 lektioner inom 12 månader från första lektionen.

* All the lessons are to be paid in advance.
* Cancellations after 24 hours prior to the lesson have a fee of SEK 200
* With a no show the whole amount will be charged.Logopedisk bedömning och behandling till barn och vuxna

Jessica kan komma hem till er för att göra bedömningar och även behandlingar. Barn ska känna sig trygga när de bedöms och behandlas. De ska ha kul för att kunna lära sig nya saker! Naturligtvis är ni också välkomna hos Jessica.

Frågor, önskemål, offert? Kontakta Jessica!

 

Sång & Tal mm.