Sång & Tal mm.

Logopedi

 

Vad gör en logoped?

En logoped undersöker, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar som drabbats av röst-, tal- språk/kommunikations eller sväljsvårigheter. Dessa kan bero på någon form av skada eller sjukdom och gör det svårt eller omöjligt att meddela sig med andra.

Logopeder arbetar också med friska personer med förebyggande röstvård eller för att lära ut muntlig framställningsteknik, bland annat med röst- och talvård vid lärarhögskolor och scenskolor eller på olika företag.
Andra områden som logopeder arbetar med är sväljsvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna. (källa: Karolinska Institutet)

Jessica har specialiserat sig inom området röst, språkutveckling och munmotorik, utöver specialiseringen som hon fått på barn- och ungdomshabiliteringen, utbildar sig inom sensorisk informationsbearbetning (för att behandla personer med Sensory Processing Disorder) och är medlem i SRAT, fackförbundet för akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Röst

Varje människa har en unik röst. Rösten avslöjar hur vi mår; om vi är spända, glada, arga eller ledsna. Röstens funktion och hur rösten låter beror till stor del på hur stämbanden ser ut och fungerar.

Många människor upplever röstbesvär, framför allt de som har ett röstkrävande yrke eller på fritiden måste ha en välfungerande röst. Röstbesvär kan till exempel innebära heshet, en klumpkänsla eller sveda och värk i halsen, att inte orka tala så länge eller så starkt. Kraftig eller felaktig belastning av rösten kan ge skador av olika slag på stämbanden. Sjukdomar kan också påverka röstens funktion och ge övergående eller bestående skador på stämbanden.

En stämbandsundersökning hos en halsläkare eller foniater visar om stämbanden fungerar normalt eller om de har någon skada. Logopeden bedömer därefter rösten genom att lyssna på och analysera hur den låter samt utreder hur röstbesvären är relaterade till röstkrav, levnadsvanor och medicinska fakta.

Behandling av röstbesvär innebär att kroppsmedvetenhet och andnings- och röstfunktion tränas. Parallellt med denna träning förs också samtal kring de faktorer som kan tänkas utlösa eller förvärra besvären. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.
© Svenska Logopedförbundet

 

När ska du kontakta logopeden?

Har du besvär med ett eller fler av nedanstående symtom? Då är det dags att ta kontakt med Jessica!
* hes längre än tio dagar i sträck
* tappar rösten helt två eller fler gånger per år
* det gör ont när du sväljer
* det gör ont när du talar
* det tar mycket energi/kraft att tala
* klumpkänsla i halsen
* tappar andan när du talar
* kan bara viska

Tveka inte för länge att höra av dig. Rösten är en viktig del av kroppen och personligheten. När den är hes ger den en signal om att någonting inte stämmer och som man ska lyssna på.

Hur ser kontakt med logoped ut?

För att komma till en logoped behövs en remiss, helst från vårdcentralen eller ÖNH-läkare/foniater men du kan också skriva en själv.
Vid första kontakten diskuteras frågeställningen samt görs en logopedisk bedömning.
Vid röstbesvär tas en anamnes och görs en röstundersökning.
Vid språkproblem tas en anamnes och görs olika språktest.

Sedan skattas utifrån resultaten (i samråd med dig) hur många behandlingstillfällen som skulle behövas för att minska eller eliminera besvären.

 


SRAT